Instrukcja obsługi strony i wyboru koloru

SYMBOLE KOMPOZYCJI KOLORYSTYCZNYCH

Poniżej przedstawiamy kolory podstawowe kruszyw w trzech grubościach, z których wykonujemy kompozycje kolorystyczne tynków.

Kruszywa mieszamy z wysokiej jakości żywicą. Biały kolor żywicy w procesie wiązania staje się transparentny ukazując pełnię kolorystyczną wybranej kompozycji kruszyw. Nałożony tynk, po kilku dniach wysychania ( w temperaturze powyżej 15 stopni Celsjusza )  i niskiej wilgotności powietrza staje się w pełni odpornym na czynniki atmosferyczne i zmywanie wodą pod niskim ciśnieniem.   

Kompozycje kolorystyczne kolorowych kruszyw przedstawione w katalogu mają w swoim symbolu oznaczenie zmieszanych kolorów i ich proporcji.

  •  kolejność kolorów kruszyw od najniższego numeru do najwyższego-pomiędzy jednocyfrowymi numerami kolorów tynków wstawiamy cyfrę “0” , później nazwy kruszyw w kolejności alfabetycznej.
  • litery A, B, C, D, E na końcu symbolu oznaczają proporcje procentowe kruszyw, które znajdują się w tabeli poniżej:

Inne proporcje kruszyw oznaczamy literami X, Y, Z, U, W, stosując dodatkowy opis zawartości procentowej kruszyw. Najczęściej jednak wybierane są kompozycje z tych 5-ciu podstawowych, bo kilkuprocentowa różnica nie jest praktycznie zauważalna.

Proporcje w mieszankach 3 i 4 kolorowych mają dołączony skład procentowy poszczególnych kolorów.