PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I INSTRUKCJA NAKŁADANIA TYNKU

Podłoże przeznaczone do pokrycia tynkiem mozaikowym CEBIKO należy wyrównać, zapewniając odpowiedni czas na związanie zaprawy i odparowanie wilgoci przed nałożeniem warstwy pokładu gruntującego. Odnawiane powierzchnie należy oczyścić z kurzu, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp. Pod tynki o intensywnym zabarwieniu lub mieszanki nieposiadające w swoim składzie kruszywa w kolorze białym zaleca stosować się podkład barwiony w kolorze zastosowanego kruszywa.

Do gruntowania używamy wałka z dłuższym włosem lub płaskiego pędzla. Czynność tę wykonujemy kilka godzin przed planowanym tynkowaniem ( przy deszczowej pogodzie okres ten może się wydłużyć ).

Do tynkowania należy wybrać bezdeszczowy dzień o temperaturze powietrza i podłoża od +5C do 25C przy wilgotności względnej powietrza ok. 60%. Tynk mozaikowy CEBIKO po otwarciu wiadra należy dokładnie wymieszać czystym mieszadłem wstęgowym wiertarką na niskich obrotach, aż do pojawienia się delikatnych pęcherzyków powietrza. Mieszanie tynku poprawia jego plastyczność i ułatwia rozprowadzanie.

Tynk nakładamy pacą ze stali nierdzewnej pamiętając, aby wygładzając powierzchnię zachować jeden kierunek ruchu packi, najlepiej w kierunku, w którym się przesuwany. Materiał należy nakładać w sposób ciągły, nie dopuszczając do wyschnięcia części zafakturowanej powierzchni przed nałożeniem kolejnej partii w celu uniknięcia powstania widocznych łączeń. W przypadku konieczności przerwy w pracy należy powierzchnię odciąć taśmą tynkarską i oderwać zanim nastąpi związanie powierzchni tynku. Niedokładne nałożenie i wygładzenie lub źle pojęta oszczędność może spowodować pozostawienie pustych przestrzeni między ziarnami kruszywa, co wpłynie ujemnie na wygląd tynkowanej powierzchni. W momencie nakładania oraz podczas wysychania tynk należy chronić przed deszczem, opadającą mgłą, silnym nasłonecznieniem, wiatrem oraz mrozem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Przy tynkowaniu w warunkach podwyższonej wilgotności wiązanie tynku może się wydłużyć oraz mogą pojawić się białawe przebarwienia, które znikną dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku.

Tynku nie wolno rozcieńczać wodą ( w przypadku pracy w podwyższonej temperaturze można dodać do 150 ml wody demineralizowanej na wiaderko tynku ), ani mieszać z innymi substancjami.

Wiaderka z tynkiem i podkładem można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym i temperaturze +5C do +25C . Producent gwarantuje jakość produktu przy wykonywaniu prac zgodnie z załączoną instrukcją wykonania i zastrzega sobie wyłączenie z odpowiedzialności w przypadkach niewłaściwego stosowania, rozcieńczania, mieszania z innymi substancjami.

Do tynkowania należy używać rękawic ochronnych i ubrania roboczego. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.

Narzędzia po pracy myć w wodzie nie dopuszczając do ich wyschnięcia.